Thông báo pháp lý

Trang web có sẵn tại địa chỉ www.Mushie-Studio.com (“trang web”) được xuất bản bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Nam, đơn vị vận hành tên thương mại và thương hiệu Mushie.

Trường Nam là công ty cổ phần đơn giản với vốn điều lệ 1.000.000.000 VND (Việt Nam Đồng), đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Đăng ký theo số 031 703 7263 , có trụ sở đăng ký tại 26/15 Trương Định, P. Bến Thành, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84 93 134 6990, email: info@mushiestudio.com, MST: 0317037263 (gọi tắt là Mushie).

Truy cập vào trang web và sử dụng nội dung của nó tuân theo các Điều khoản sử dụng này. Bằng cách truy cập và duyệt trang web, người dùng Internet chấp nhận các điều kiện sử dụng này. Mushie nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin được công bố trên trang web này và có quyền sửa đổi nội dung bất cứ lúc nào.

Chúng tôi mời bạn đọc, trước khi điều hướng trên trang web này, các quy tắc sử dụng Cookie, chính sách sử dụng dữ liệu cá nhân và các điều khoản và điều kiện bán hàng chung của chúng tôi trong trường hợp mua hàng trên trang web, có sẵn và có thể tải xuống trên trang web .

Quyền sở hữu trí tuệ của Mushie
Toàn bộ trang web và các thành phần hoặc nội dung của nó (chẳng hạn như nhãn hiệu, tên miền, phần mềm, thiết kế, văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, minh họa, bao bì, thiết kế, logo, âm thanh và âm nhạc) là tài sản độc quyền của Mushie hoặc sau này có được ủy quyền hợp lệ để sử dụng chúng.

Do đó, không có nội dung nào từ trang web có thể được sử dụng, sao chép, phân phối hoặc xuất bản toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Mushie.

Mushie từ chối mọi trách nhiệm đối với các điều kiện sử dụng và nội dung, bất kể đó là gì, của các trang web bên thứ ba mà từ đó các siêu liên kết cho phép truy cập vào trang web này.