Chính sách bảo mật và Quy tắc sử dụng cookie

Điều lệ hiện tại mô tả chính sách xử lý dữ liệu cá nhân do Mushie thu thập trên trang web với sự đồng ý của bạn cũng như các quy tắc sử dụng cookie của chúng tôi trong quá trình điều hướng trên trang web.

1. Dữ liệu cá nhân

Mushie tôn trọng mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Do đó, Mushie cam kết bảo vệ và đảm bảo tính an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng theo GDPR, đặc biệt bằng cách thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn dữ liệu này bị bóp méo, hư hỏng hoặc truy cập trái phép bởi các bên thứ ba.

Các biện pháp quản lý và an ninh kỹ thuật phù hợp với trình độ hiện đại nhất, đặc biệt đối với các hệ thống thông tin, đã được triển khai. Tuy nhiên, Mushie không kiểm soát tất cả các rủi ro liên quan đến hoạt động của Internet và thu hút sự chú ý của người dùng về sự tồn tại của các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng và vận hành nó.

Mushie thu thập dữ liệu cá nhân để ghi lại và xử lý các đơn đặt hàng của bạn, để tạo tài khoản cá nhân của bạn, đăng ký nhận bản tin và quản lý mối quan hệ của bạn với dịch vụ khách hàng.

Khi đặt hàng, Mushie thu thập dữ liệu cá nhân sau đây; họ và tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thanh toán cũng như phương thức thanh toán cần thiết để xử lý các yêu cầu của bạn.

Thông tin bắt buộc để cho phép chúng tôi xử lý các đơn đặt hàng hoặc yêu cầu của bạn được xác định bằng dấu hoa thị trên biểu mẫu thu thập. Nếu bạn không hoàn thành các trường bắt buộc này, chúng tôi sẽ không thể xử lý chúng.

Dữ liệu cá nhân được thu thập chỉ được thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ của Mushie, với tư cách là nhà thầu phụ theo nghĩa của GDPR, can thiệp và đóng góp trực tiếp vào việc quản lý các đơn đặt hàng và dịch vụ khách hàng; chẳng hạn như nhà hậu cần, nhà cung cấp thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật của trang web.

Để chống lại các khoản thanh toán gian lận khi mua hàng trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thực hiện quy trình đánh giá rủi ro và ngăn chặn gian lận bằng thuật toán.

Dữ liệu cũng có thể được truyền cho các bên thứ ba khi bạn đã đồng ý trước với chúng tôi về việc truyền đó hoặc khi Mushie được triệu tập theo yêu cầu của cơ quan tư pháp hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác để truyền dữ liệu đó.

Dữ liệu cá nhân của khách hàng chỉ được lưu giữ trong khoảng thời gian thực sự cần thiết cho các mục đích đã nêu trước đó.

Theo GDPR, khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa và phản đối dữ liệu cá nhân của mình.

Bạn có thể phản đối việc thu thập dữ liệu của mình, bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật và xóa dữ liệu cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, bạn phải liên hệ với Mushie qua e-mail tại: info@mushiestudio.com hoặc bằng cách viết thư tới địa chỉ sau: Mushie, 26/15 Trương Định, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Quy tắc sử dụng cookie

Khi khách hàng điều hướng trên trang web, anh ta được đề xuất sử dụng cookie và các công cụ theo dõi khác được lưu trữ trên máy tính của anh ta. Trang web thực sự sử dụng cookie và các công cụ theo dõi khác để cung cấp cho khách hàng một điều hướng tối ưu và đề xuất các quảng cáo được nhắm mục tiêu, phù hợp với nhu cầu của họ.

Trong lần truy cập đầu tiên vào trang web, khách hàng chấp nhận hoặc không sử dụng các cookie này và các công cụ theo dõi khác, đồng thời có thể chấp nhận tất cả cookie hoặc chọn đặt cookie, sử dụng biểu ngữ Cookie – Thông số cookie.

Bằng cách sử dụng cookie, thông tin liên quan đến việc duyệt trên bất kỳ loại thiết bị đầu cuối nào được khách hàng sử dụng (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v.) trên trang web có thể được ghi lại trong các tệp văn bản đó, được cài đặt trên thiết bị đầu cuối được sử dụng, tùy thuộc vào lựa chọn của khách hàng liên quan đến cookie và các công cụ theo dõi khác mà khách hàng có thể sửa đổi bất kỳ lúc nào.

Chỉ nhà phát hành cookie hoặc công cụ theo dõi khác mới có khả năng đọc hoặc sửa đổi thông tin có trong đó.

Cookie hoặc các thiết bị theo dõi khác được lưu trữ tối đa là 13 tháng.

Nếu khách hàng từ chối tất cả hoặc một số cookie nhất định, họ sẽ không thể tận dụng một số chức năng nhất định cần thiết để điều hướng trong một số khu vực nhất định của trang web. Đây sẽ là trường hợp nếu khách hàng cố gắng truy cập một số nội dung hoặc dịch vụ nhất định hoặc khi Mushie – hoặc các đối tác kỹ thuật của Mushie – không thể xác định, vì mục đích tương thích kỹ thuật, loại trình duyệt được thiết bị của khách hàng sử dụng, ngôn ngữ hiển thị, cài đặt của thiết bị hoặc quốc gia nơi thiết bị dường như được kết nối với Internet. Trong trường hợp này, Mushie từ chối mọi trách nhiệm đối với các hậu quả liên quan đến hoạt động bị thay đổi của trang web và/hoặc dịch vụ do không ghi lại hoặc xem các cookie cần thiết cho hoạt động của chúng và bạn có thể đã từ chối hoặc xóa các cookie đó.

Cookie chức năng

Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa.